Spring til indhold

Nøglen til succes

konflikthåndtering

Alle ved, at kommunikation er nøglen til succes. Vi vil også gerne – alle sammen – have et godt forhold til hinanden på arbejdspladsen. Vi kommunikerer derfor venligt med hinanden. Men vi er altså kun mennesker. Og der kan være en kollega, der har en dårlig dag. Så selvom han eller hun normalt er venlig, så kan der ske det, at der bliver talt aggressivt eller opfarende til dig. Og her er det, at du skal være parat til at bøje af. Det kan godt være, at det der bliver sagt til dig er uretfærdigt, men det er sikkert ikke ment, som at du skal udstilles eller skældes ud.

Tankerne bag det sagte

Der er nogle andre tanker bag det, der blev sagt, som bare får frit løb. Det kan nemlig være, at din egen, til tider overdrevne, venlighed har irriteret den, der skælder dig ud. Og på et eller andet tidspunkt, så skal den irritation bare udtrykkes. Det sker ikke altid på en venlig måde.

Men hvis du ikke bøjer af, så er I ved at skabe en konflikt. Det kan være, at der er andre kollegaer, der overhører jeres samtale. De får dermed indblik i et personligt forhold imellem dig og den, der skælder ud. De andre kollegaer har måske været udsat for noget lignende. De tager stilling til, hvad de synes om dialogen, de overhørte. Og dermed tager de også stilling til, om de giver dig – eller den anden part – ret.

Det er helt naturligt. Og det kan være med til at skabe en meget pinlig situation på arbejdspladsen. Dine kollegaer bliver nemlig tvunget ind i et valg, som de måske ikke har lyst til at foretage. Dermed kan der skabes en hel række konflikter, der som regel starter som irritation.

Hvordan takles en konflikt?

Det er derfor meget vigtigt, at du er opmærksom på, hvordan du tackler den situation, som du og din modpart er havnet i. Skal du svare tilbage med et fortælle om alt, hvad der irriterer dig hos den anden? Eller skal du ignorere, at du blev skældt ud? Skal du forsøge at lave en joke ud af det, selvom du faktisk blev hårdt såret? Du var jo ikke klar over, at din venlighed kan være kilde til irritation. Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på, hvis du deltager i et kort kursus i konflikthåndtering. Det vil sætte dig i stand til at tackle den slags situationer på den rigtige måde. Det vil lære dig, hvordan du måske kan få udtrykt, at du selv bliver irriteret, men på en måde, som ikke vil være sårende eller provokerende. Et menneske, der bliver provokeret eller såret, føler sig ofte angrebet og vil derfor gå i forsvarsposition. Og hvad er det bedste forsvar? Et modangreb!

Kurset holdes i lækre lokaler

Så, det handler om, at du lytter til den svada du fik. Måske er der noget om snakken. Det kom bare ud af munden på den forkerte måde. Og så handler det om at reflektere på det, der blev sagt. Det er svært. Men et kursus i konflikthåndtering kan hjælpe dig til, at I kan komme videre – som gode kollegaer. Det bedste af slagsen afholdes i disse skønne omgivelser i København centrum.